Jæren Maskinering AS

Vårt arbeidsområde er hovedsakelig produksjon av deler for offshore.

Vi har valgt å satse på maskiner av høy kvalitet og nøyaktighet, noe som gir tilsvarende høy kvalitet og god finish på våre produkter.
Vi produserer deler i de fleste materialer, alt fra plast til super duplex og inconel 718.
Vanskelige deler ser vi på som en utfordring og løses med et tett samarbeid mellom kunde og operatør.

Vår produksjon er hovedsakelig enkeldeler og prototyp, men også små serier.

Vårt mål er å være en innovativ og fremtidsrettet bedrift som satser på raske levering med høy kvalitet.